Mål: Ö 4387-02

NJA 2003 s. 403

Prejudikat

Fråga vid prövning av ansökan om resning i disciplinärende hos Sveriges advokatsamfund om nämndens regeltillämpning varit uppenbart rättsstridig.