Mål: Ö 3390-01

"Fruits et Légumes" NJA 2003 s. 379

Prejudikat

Fråga om beviskrav för att skiljeavtal förelegat mellan parterna i ärende om verkställighet av utländsk skiljedom.