Mål: T 1418-02

NJA 2003 s. 263

Prejudikat

Fråga om hinder enligt 3 kap 7 § skadeståndslagen (1972:207) mot prövning av skadeståndstalan mot staten. Högsta domstolen har ansetts vara behörig att pröva skadeståndstalan mot staten, när på grund av käromålets utformning skadeståndsgrundande fel eller försummelse av regeringsråd kan komma att prövas i målet.