Mål: Ö 4510-01

NJA 2003 s. 248

Prejudikat

När ett konkursbeslut upphävts efter resning, har principen att konkurskostnaderna skall betalas av konkursboet likväl tillämpats. (Jfr 1998 s. 214.)