Mål: Ö 2014-02

"NCC:s anslutningsöverklagande" NJA 2003 s. 244

Prejudikat

Sedan tingsrätt i tvistemål bifallit käromålet delvis och förordnat att vardera parten skulle bära sin rättegångskostnad, har ena parten överklagat domen såväl i huvudsaken som beträffande rättegångskostnaderna. Motparten har ansetts berättigad att anslutningsöverklaga även avseende rättegångskostnaderna.