Mål: Ö 3892-01

Prejudikat

Fråga om särskilda skäl föreligger att bevilja rättshjälp i angelägenhet rörande underhåll till barn.