Mål: Ö 3892-01

NJA 2003 s. 226

Prejudikat

Fråga om särskilda skäl föreligger att bevilja rättshjälp i angelägenhet rörande underhåll till barn.