Mål: Ö 3795-02

NJA 2003 s. 216

Prejudikat

Fråga vid prövning av lagfartsansökan om fångeshandlingen är upprättad såsom föreskrivs i lag.