Mål: Ö 3795-02

Prejudikat

Fråga vid prövning av lagfartsansökan om fångeshandlingen är upprättad såsom föreskrivs i lag.