Mål: Ö 2433-02

Prejudikat

Förutsättningar för förskott på arvode till konkursförvaltare.