Mål: Ö 2433-02

NJA 2003 s. 203

Prejudikat

Förutsättningar för förskott på arvode till konkursförvaltare.