Mål: Ö 3700-02

NJA 2003 s. 128

Prejudikat

Ett avtal om efterställning vid konkurs och likvidation har inte ansetts medföra efterställdhet också vid ackord.