Mål: Ö 3700-02

Prejudikat

Ett avtal om efterställning vid konkurs och likvidation har inte ansetts medföra efterställdhet också vid ackord.