Mål: Ö 1512-02

NJA 2003 s. 125

Prejudikat

Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en intresseanmälan avseende förvärv av fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.