Mål: Ö 1391-02

NJA 2003 s. 105

Prejudikat

Prövningstillstånd i hovrätt. Tillämpningen i mål om olovlig körning av uppsåtskravet i fråga om behörigheten att föra fordonet.