Mål: Ö 1437-98

NJA 2003 s. 71

Prejudikat

Arvsskattemål. Fråga om ställningen på kapitalkontona skall beaktas vid värdering av handelsbolagsmans andel.