Mål: T 1621-01

NJA 2003 s. 58

Prejudikat

Dom i dispositivt tvistemål, vilken har grundats på omständighet som inte åberopats av part, har undanröjts och målet har återförvisats.