Mål: Ö 3504-01

Prejudikat

Fråga om skiljeavtals verkan i konkurs. Jfr NJA 1913 s. 191