Mål: B 3842-04

NJA 2004 s. 797

Prejudikat

En person placerar narkotika i ett skåp i sin svärmoders lägenhet, varefter han blir häktad och intagen i fängelse för ett annat brott. Under fängelsevistelsen informerar han sin hustru, som har fritt tillträde till lägenheten, om narkotikan. Fråga om hustrun har gjort sig skyldig till narkotikabrott. –Även fråga om tillämpning av 34 kap. 3 § 2 st brottsbalken.