Mål: B 3454-04

NJA 2004 s. 702

Prejudikat

Fråga om det föreligger tillräcklig utredning för att en tilltalad skall anses lida av allvarlig psykisk störning. 30 kap. 6 § och 31 kap. 3 § brottsbalken.