Mål: B 212-04

NJA 2004 s. 552

Prejudikat

Bolag förvärvar fastighet på vilken det finns miljöfarliga ämnen. Fråga om bolagets företrädare därefter skall anses förvara ämnena i den mening som avses i 29 kap. 1 § första stycket 2 miljöbalken. Tillika fråga om förvaringen av ämnena har skett på sådant sätt som anges i paragrafen.