Mål: B 143-04

”Café Draken” NJA 2004 s. 519

Prejudikat

Fråga om bokföringsskyldighet förelegat för viss illegal spelverksamhet.