Mål: B 143-04

Prejudikat

Fråga om bokföringsskyldighet förelegat för viss illegal spelverksamhet.