Mål: B 3811-03, B 4661-03

NJA 2004 s. 510 (I och II)

Prejudikat

Grov oaktsamhet i skattebrottslagens mening? Även fråga om tillämpning av dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i protokoll nr 7 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (I och II).