Mål: B 1126-04

NJA 2004 s. 479

Prejudikat

Fråga om uppsåt att döda förelegat hos en femtonåring.