Mål: B 1126-04

Prejudikat

Fråga om uppsåt att döda förelegat hos en femtonåring.