Mål: B 1726-04

Prejudikat

Straffmätning i mål om grov fridskränkning.