Mål: B 1726-04

”Fridskränkningen av dottern” NJA 2004 s. 437

Prejudikat

Straffmätning i mål om grov fridskränkning.