Mål: B 1726-04

NJA 2004 s. 437

Prejudikat

Straffmätning i mål om grov fridskränkning.