Mål: B 970-03

NJA 2004 s. 385

Prejudikat

Frågan om en enstaka transport kan anses utgöra olaga yrkesmässig trafik i den mening som avses i 6 kap. 1 § yrkestrafiklagen (1998:490).