Mål: B 1854-03

NJA 2004 s. 331

Prejudikat

Skällsord som en person yttrat till polismän i en ingripandesituation har ansetts inte utgöra förolämpning.