Mål: B 4646-03

NJA 2004 s. 231

Prejudikat

Fråga om en kvinna befunnit sig i ett sådant hjälplöst tillstånd som avses i 6 kap. 3 § BrB.