Mål: B 2129-02

NJA 2004 s. 204

Prejudikat

Fråga om avdrag för tillverkningskostnader vid bestämmande av det belopp som skall förverkas som värde av olovligt tillverkad och försåld sprit.