Mål: B 4189-03

"HIV-fallet" NJA 2004 s. 176

Prejudikat

Åtal för försök till grov misshandel alternativt framkallande av fara för annan mot HIV-infekterad man som har haft oskyddade samlag med tio olika personer. Fråga bl.a. om grunderna för uppsåtsbedömningen. (jfr NJA 2002 s. 449)