Mål: B 388-03

NJA 2004 s. 164

Prejudikat

Fråga om ansvar för tjänstefel för domare som utan laglig grund har förklarat villkorligt medgiven frihet förverkad.