Mål: B 2182-03

”Det närstående paret” NJA 2004 s. 97

Prejudikat

Närståendebegreppets tillämpning vid fråga om grov fridskränkning av man mot kvinna i ett parförhållande.