Mål: T 953-03

NJA 2004 s. 862

Prejudikat

Skälig acceptfrist? 3 § avtalslagen.