Mål: T 3473-02, T 1399-03

NJA 2004 s. 746 (I och II)

Prejudikat

Fråga om skyldighet för passagerare i olovligt tillgripen bil att ersätta skada som uppkommit på bilen genom vårdslöshet från förarens sida (I och II).