Mål: T 1625-03

NJA 2004 s. 566

Prejudikat

Vägverket har ansetts inte berättigat till trafikskadeersättning för kostnader avseende vissa åtgärder som utförts på allmän väg efter en trafikolycka.