Mål: T 3424-01

Prejudikat

Fråga om tolkning av testamente med förordnande om sekundosuccession.