Mål: T 3424-01

NJA 2004 s. 487

Prejudikat

Fråga om tolkning av testamente med förordnande om sekundosuccession.