Mål: T 4018-01

Prejudikat

Tolkning av försäkringsavtal.