Mål: T 4018-01

NJA 2004 s. 534

Prejudikat

Tolkning av försäkringsavtal.