Mål: T 261-03

NJA 2004 s. 363

Prejudikat

Fråga om omfattningen av en beställares användarrätt vid uppdrag att utföra fotografering.