Mål: T 261-03

Prejudikat

Fråga om omfattningen av en beställares användarrätt vid uppdrag att utföra fotografering.