Mål: T 4509-02

NJA 2004 s. 288

Prejudikat

Fråga om uppsägningsrätt och uppsägningstid avseende en till tiden obegränsad, vederlagsfri upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom.