Mål: T 1356-02

"Löneförbättringen" NJA 2004 s. 279

Prejudikat

Löneutvecklingen i den skadelidandes tidigare yrke har ansetts kunna ligga till grund för en omprövning av avtalad ersättning för inkomstförlust. 5 kap. 1 och 5 §§ skadeståndslagen (1972:207).