Mål: T 269-01

Prejudikat

Fråga om upplåtelsetid vid vederlagsfria upplåtelser av jakträtt.