Mål: T 269-01

NJA 2004 s. 167

Prejudikat

Fråga om upplåtelsetid vid vederlagsfria upplåtelser av jakträtt.