Mål: T 218-02

NJA 2004 s. 149

Prejudikat

Fråga om en ritning som innehöll två bilder av en golvskiva åtnjöt upphovsrättsligt skydd 1 § 2 st. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.