Mål: T 4017-02

NJA 2004 s. 69

Prejudikat

Ändring av förmånstagarförordnande? Fråga om ett överklagande till HD innefattat yrkande om att bli befriad från skyldigheten att ersätta motpartens rättegångskostnad i HovR:n. (Jfr betr. sistnämnda fråga NJA 1979 s. 293 och där angivna rättsfall samt NJA 1981 s. 683.)