Mål: T 453-03

NJA 2004 s. 26

Prejudikat

Fråga om bestämmande av ersättning för personskada som till följd av dödsfall åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.