Mål: T 4320-02

NJA 2004 s. 19

Prejudikat

Arvode för förvaltning av handelsbolags angelägenheter.