Mål: T 4320-02

Prejudikat

Arvode för förvaltning av handelsbolags angelägenheter.