Mål: Ö 2910-03

NJA 2004 s. 868

Prejudikat

Fråga om beneficium vid utmätning av aktier i fåmansbolag.