Mål: Ö 2910-03

Prejudikat

Fråga om beneficium vid utmätning av aktier i fåmansbolag.