Mål: Ö 3190-02

NJA 2004 s. 777

Prejudikat

Fråga om en konkursförvaltare haft rätt att avstå (abandonera) egendom till förmån för konkursgäldenären och om konkursförvaltaren i så fall kunnat återta beslutet.