Mål: B 276-03

NJA 2004 s. 757

Prejudikat

Fråga huruvida, sedan åtal väckts för sexuellt ofredande, domstolen – med hänsyn till bestämmelserna om åtalsprövning och angivelse av målsäganden – ägt pröva om den tilltalade gjort sig skyldig till förtalsbrott.