Mål: Ö 1891-03

”Flygplatsmålet" NJA 2004 s. 735

Prejudikat

Frågor om Högsta domstolens skyldighet att begära förhandsavgörande av EG-domstolen.