Mål: Ö 1891-03

Prejudikat

Frågor om Högsta domstolens skyldighet att begära förhandsavgörande av EG-domstolen.