Mål: Ö 1204-03

NJA 2004 s. 641

Prejudikat

Fråga om rätt att deponera hyresbelopp enligt 12 kap. 21 § JB.