Mål: Ö 1204-03

Prejudikat

Fråga om rätt att deponera hyresbelopp enligt 12 kap. 21 § JB.