Mål: Ö 4076-04

Prejudikat

Fråga om byte av offentlig försvarare.