Mål: Ö 4076-04

NJA 2004 s. 639

Prejudikat

Fråga om byte av offentlig försvarare.