Mål: T 1002-03, Ö 1976-04

NJA 2004 s. 590 (I och II)

Prejudikat

Sakägarbegreppet enligt miljöbalken. Frågor i ansökningsmål rörande vattenverksamhet om sökandens skyldighet att betala ersättning för rättegångskostnad (I) och om rätt för andra än sökanden att överklaga domen (II).