Mål: Ö 1562-04

Prejudikat

Fråga om ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen för innehållet på en webbplats.