Mål: Ö 1562-04

NJA 2004 s. 574

Prejudikat

Fråga om ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen för innehållet på en webbplats.