Mål: Ö 3870-04

NJA 2004 s. 547

Prejudikat

Tillstånd för åklagare att meddela restriktioner efter häktningsbeslut i en fällande dom har inte ansetts kunna lämnas utan en uttrycklig begäran från åklagaren.